Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών περί Οχημάτων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τις προτάσεις τροποποιήσεων των κανονισμών του ΟΗΕ αριθ. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 και 152, σχετικά με τις προτάσεις τροποποιήσεων των παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών αριθ. 3, 6, 7, 16 και 19, σχετικά με την πρόταση τροποποιήσεων του ενοποιημένου ψηφίσματος R.E.3 και σχετικά με τις προτάσεις για πέντε νέους κανονισμούς του ΟΗΕ αναφορικά με την ασφάλεια, τις εκπομπές και τους αυτοματισμούς στον τομέα των μηχανοκινήτων οχημάτων