Vkonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/8 zo 7. januára 2020, ktorým sa vykonáva článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1770 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali