Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2009.$