Výzva na predkladanie návrhov — GR pre vzdelávanie a kultúru (EAC) č. 38/05 — Stále činnosti subjektov, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu v oblasti kultúry alebo cieľ, ktorý tvorí časť politiky Európskej Únie v tejto oblasti