Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — DG EAC Nr. 38/05 — Tādu organizāciju pastāvīgās darbības, kas izvirzījušas vispārīgus Eiropas interešu mērķus kultūras jomā vai mērķus, kuri ir daļa no Eiropas Savienības politikas šajā jomā