Věc T-228/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2006 – Organizace Mudžáhidů íránského lidu v. Rada ( Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená proti některým osobám a entitám s cílem bojovat proti terorismu — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Práva obhajoby — Odůvodnění — Právo na účinnou soudní ochranu — Žaloba na náhradu škody )