Mål T-168/01: Förstainstansrättens dom av den 27 september 2006 – GlaxoSmithKline Services mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens – Distribution av läkemedel i grossistledet – Parallellhandel – Differentierade priser – Artikel 81.1 EG – Avtal – Konkurrensbegränsning – Syfte – Marknaden i fråga – Verkan – Artikel 81.3 EG – Bidrag till att främja tekniskt framåtskridande – Konkurrensen har inte eliminerats – Bevis – Motivering – Subsidiaritet)