Sprawa T-168/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r. — GlaxoSmithKline Services przeciwko Komisji (Konkurencja — Dystrybucja hurtowa produktów leczniczych — Handel równoległy — Zróżnicowane ceny — Artykuł 81 ust. 1 WE — Porozumienie — Ograniczenie konkurencji — Cel — Rynek właściwy — Skutek — Artykuł 81 ust. 3 WE — Przyczynianie się do popierania postępu technicznego — Brak eliminowania konkurencji — Dowody — Uzasadnienie — Pomocniczość)