Zaak T-168/01: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — GlaxoSmithKline Services/Commissie ( Mededinging — Groothandel in geneesmiddelen — Parallelhandel — Gedifferentieerde prijzen — Artikel 81, lid 1, EG — Overeenkomst — Beperking van mededinging — Strekking — Relevante markt — Gevolgen — Artikel 81, lid 3, EG — Bijdrage aan bevordering van technische vooruitgang — Geen uitschakeling van mededinging — Bewijs — Motivering — Subsidiariteit )