Sag T-168/01: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. september 2006 — GlaxoSmithKline Services mod Kommissionen (Konkurrence — engrosforhandling af lægemidler — parallelle transaktioner — differentierede priser — artikel 81, stk. 1, EF — aftale — konkurrencebegrænsning — genstand — det relevante marked — virkning — artikel 81, stk. 3, EF — bidrag til fremme af den tekniske udvikling — ingen udelukkelse af konkurrence — bevis — begrundelse — subsidiaritet)