Решение на Съда (пети състав) от 13 юли 1989 г. # Enichem Base и други срещу Comune di Cinisello Balsamo. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Италия. # Сближаване на законодателствата. # Дело 380/87. Enichem Base и др. TITJUR