Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 22 ta' Settembru 2006 dwar l-emendar tal-Manwal Sirene (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4094)