Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2002 af 18. april 2002 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation