EFTA järelevalveameti otsus, — Nr 41/04/COL — 17. märts 2004 , millega muudetakse neljakümne neljandat korda riigiabi käsitlevaid VORMILISI ja sisulisi eeskirju, LISADES peatükI 24B: laevaehituse RIIGIABI raamistik (EMPs kohaldatav tekst)