Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7186 – APG Strategic Real Estate Pool/Hammerson/SDMG/MBG/Via) Tekst mający znaczenie dla EOG