Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1459 - Bertelsmann/Havas/BOL)(Text av betydelse för EES)