ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3854/97 του Carmen DIEZ DE RIVERA ICAZA προς την Επ τροπή. Οι δημοσιεύσεις της Ευρωπαiκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στις κοινοτικές γλώσσες