Biała Księga - Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 {SEC(2005) 1574}