Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo)Tekst mający znaczenie dla EOG