Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti