Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo)EØS-relevant tekst