Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3714 – Bridgepoint/Attendo)Text s významem pro EHP