Decreto-Lei n° 35/2004 DE 21/2/2004- Exercicio de actividade de segurança privada.