Beschikking van de Commissie van 16/02/2004 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.3334 - ARCELOR / THYSSENKRUPP / STEEL24-7) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)