Sag C-532/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hamburg (Tyskland) den 11. september 2017 — Wolfgang Wirth m.fl. mod Thomson Airways Ltd.