Věc C-532/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hamburg (Německo) dne 11. září 2017 – Wolfgang Wirth a další v. Thomson Airways Ltd.