Mål C-95/06 P: Överklagande ingett den 15 februari 2006 av Bausch & Lomb Inc. av den dom som förstainstansrätten meddelade den 17 november 2005 i mål T-154/03, Biofarma SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)