Zadeva C-95/06 P: Pritožba, ki jo je 15. februarja vložila Bausch & Lomb Inc. zoper sodbo Sodišča prve stopnje, z dne 17. novembra 2005 v zadevi Biofarma SA proti Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), T-154/03