Vec C-95/06 P: Odvolanie podané 15. februára 2006 : Bausch & Lomb Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa zo 17. novembra 2005 vo veci T-154/03, Biofarma SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)