Zaak C-95/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 februari 2006 door Bausch & Lomb Inc. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 november 2005 in zaak T-154/03, Biofarma SA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)