Kohtuasi C-95/06 P: Bausch & Lomb Inc'i 15. veebruaril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu 17. novembri 2005. aasta otsuse peale kohtuasjas T-154/03: Biofarma SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)