Kommissionens beslutning af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (meddelt under nummer K(2008) 7803) (EØS-relevant tekst) (2008/941/EF)