Věc C-703/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien - Rakousko) – Adelheid Krah v. Universität Wien („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb osob – Článek 45 SFEU – Pracovníci – Nařízení (EU) č. 492/2011 – Článek 7 odst. 1 – Postdoktorandští přednášející – Omezené započítání relevantní doby odpracované pracovníkem v jiném členském státě – Systém odměňování, který spojuje vyšší odměnu s dobou odpracovanou u stávajícího zaměstnavatele“)