Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 140/2006 af 8. december 2006 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen