Решение № 140/2006 на Съвместния комитет на ЕИП от 8 декември 2006 година