A Tanács 872/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről