Γραπτή ερώτηση αριθ. 1121/83 της κ. Winifred Ewing προς την Επιτροπή Θέμα: Επιδοτήσεις στην πώληση γεωργικών πλεονασμάτων σε κράτη ΑΚΕ