Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Asociacijos taryboje dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių – vienos susitarimo šalies – ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos – kitos susitarimo šalies – asociacijos 93 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo