Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til gennemførelse af artikel 93, stk. 3, i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side