Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě pro přidružení, kterým se provádí článek 93 Euro-středomořské dohodyo přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidovou a demokratickou republikou na straně druhé