2004/882/EK: A Bizottság határozata (2004. december 3.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. és II. mellékletének a vadhúsra és tenyésztettvad-húsra vonatkozó behozatali feltételek és egészségügyi bizonyítványminták frissítése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4554. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg