2004/882/EF: Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om ændring af bilag I og II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår ajourføring af importbetingelserne og standardsundhedscertifikaterne for kød fra vildtlevende og opdrættet vildt (meddelt under nummer K(2004) 4554)EØS-relevant tekst.