COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia$