KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, EIROPADOMEI UN PADOMEI Progresa ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas programma migrācijas jomā$