Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 126/2005 af 30. september 2005 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen