Решение № 126/2005 на Съвместния комитет на ЕИП от 30 септември 2005 година за изменение на приложение ХХI (Статистика) към Споразумението за ЕИП$