2004/693/EG:Beschikking van de Commissie van 8 oktober 2004 houdende wijziging van Beschikking 2004/233/EG wat betreft de lijst van de laboratoria die gemachtigd zijn om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij sommige als huisdier gehouden carnivoren te controleren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3686)Voor de EER relevante tekst