2004/693/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2004) 3686)Text s významem pro EHP