Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1810 al Comisiei din 25 noiembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Figue de Solliès” (DOP)]