NO-Oslo: Drift av regelbunden luftfart – 2005/S 115-113429 – Anbudsinfordran – Annullering